Öppet Mån -Tors 09:00 till 12:00

08-208 208

Öppet Mån -Tors 09:00 till 12:00

08-208 208

Öppet Mån -Tors 09:00 till 12:00

08-208 208

Teknisk Förvaltning

Ta kontroll över ditt fastighets drifts- och underhållsbehov med vår tekniska förvaltningstjänst. Vi finns här för att göra det enklare och mer bekvämt för dig att hantera din fastighet.

Illustration

Med Fenix Fastighet AB får du den fina förmånen att ha en personlig förvaltare som tar hand om allt det tekniska för dig.
Din personliga kontakt ser till att du är välinformerad om vad som behöver göras och hur din fastighet mår.
Dessutom får du alltid gedigen information när det är dags att fatta beslut. Du kan luta dig tillbaka med full trygghet, veta att inga viktiga detaljer, inklusive myndighetskrav, kommer att glömmas bort.

Illustration

En effektiv teknisk förvaltning i din bostadsrättsförening kännetecknas av en proaktiv och systematisk hantering av fastighetens underhållsbehov och möjliga förbättringar.
Vi förstår att det ibland kan vara utmanande att veta exakt vilka underhållsåtgärder som behöver prioriteras och i vilken ordning för att följa både myndighetskrav och styrelsens skyldigheter. Det är här vi kommer in i bilden.
Vår tekniska förvaltning är speciellt utformad för bostadsrättsföreningar och deras styrelser som behöver professionellt stöd när det kommer till att planera fastighetens underhåll på lång sikt. Oavsett om ni står inför en omfattande renovering, stambyte, eller behöver hjälp med offerter och att samarbeta med entreprenörer, så kan vår tekniska förvaltning erbjuda bred kunskap och stöd i allt från upphandling till projektledning. Vi fungerar som en trygg partner som ser till att inget glöms bort, och att fastighetens värde bibehålls.

 • Vi ser till att ni alltid är steget före.

  Med teknisk förvaltning i en bostadsrättsförening är ni i goda händer.
  Tekniska problem, som exempelvis problem med rör, el, värme och ventilation, kan ge upphov till oro för fastighetens boende och resultera i stora kostnader för reparationer. Ett klokt alternativ för att minimera risken för oönskade överraskningar är att anlita oss på Fenix Fastighet AB för teknisk förvaltning.
  Våra dedikerade förvaltare arbetar proaktivt och samarbetar nära styrelsen för att säkerställa att ni alltid har full insikt om när det är lämpligt att genomföra större underhållsprojekt och ungefär vad det kommer att kosta. Med teknisk förvaltning i er bostadsrättsförening får ni också rådgivning om möjliga förbättringar som kan göra er fastighet ännu bättre än den redan är.

 • Fenix Fastighet AB - din partner för teknisk förvaltning.

  Vi rekommenderar varmt att ni väljer Fenix Fastighet AB för er tekniska förvaltning i er bostadsrättsförening.
  En professionellt genomförd teknisk förvaltning i er förening säkerställer att alla viktiga system fungerar som de ska. Dessutom ser vi till att stora investeringar i underhåll och förbättringar utförs med expertis och noggrannhet.
  Fenix Fastighet AB tekniska förvaltare är mycket insatta i era specifika förutsättningar och förstår de unika behoven som er fastighet har. Ni kan lita på att vi tar hänsyn till alla relevanta faktorer för att säkerställa en framgångsrik förvaltning.

 • Låt oss vara din stöttepelare när det gäller periodiskt underhåll.

  Få stöd med det viktiga arbetet kring periodiskt underhåll, även kallat planerat underhåll, inom teknisk förvaltning.
  Periodiskt underhåll är en central del av fastighetens välmående och involverar insatser som planeras i förväg. Hos Fenix Fastighet AB är vi här för att stötta er med era behov av periodiskt underhåll.
  Det periodiska underhållet utgår från föreningens egen underhållsplan. Detta dokument summerar tidigare genomfört underhåll samtidigt som det klart beskriver det kommande underhållsarbetet.

 • Vad handlar egentligen teknisk administrativ förvaltning om?

  Förutom den tekniska förvaltningen finns möjligheten att ta hjälp av administrativa förvaltningstjänster som kan göra styrelsens arbete ännu smidigare.
  Inom den tekniska förvaltningen av bostadsrättsföreningar ingår en betydande administrativ komponent. Det krävs både teknisk och juridisk kompetens för att framgångsrikt sköta förvaltningen i enlighet med gällande lagar och regler. Det kan omfatta allt från att sköta upphandlingar för fastighetens drift till att övervaka och utvärdera pågående projekt. Teknisk administrativ förvaltning innefattar även att rapportera till myndigheter, hantera skador och bedöma vilka fel och brister som bör åtgärdas på kort eller lång sikt.
  ● Upphandlingar:En teknisk förvaltare kan hjälpa till att skapa förfrågningsunderlag, utarbeta entreprenadhandlingar och jämföra olika anbud. De fungerar som en oberoende expertrådgivare gentemot styrelsen.
  ● Teknisk projektledning:Vid upphandlingar, entreprenader och renoveringsprojekt kan en teknisk förvaltare agera som föreningens beställarombud.
  ● Skadehantering:Inom den tekniska förvaltningen i en bostadsrättsförening hanteras även skadeärenden, inklusive all kommunikation med försäkringsbolag och entreprenörer.
  ● Myndighetskrav:Flera myndigheter har krav på fastighetsägare, och dessa krav kan ändras över tid. Det kan handla om rapportering av radonnivåer, energiförbrukning, ventilationskontroller, hissbesiktningar eller regelbunden kontroll av tryckkärl. En teknisk förvaltare har den nödvändiga expertisen för att säkerställa att föreningen följer myndighetskrav och inte missar något viktigt.

 • Vad inkluderas i den tekniska förvaltningen av en brf?

  I korthet innebär teknisk förvaltning i en brf att man tar hand om mycket av det ansvar som styrelsen normalt sett har när det gäller fastigheternas underhåll.
  Här är en sammanfattning av vad den tekniska förvaltningen omfattar:
  ● Uppföljning av underhållsplan: En viktig del av den tekniska förvaltningen är att noggrant följa upp och implementera den befintliga underhållsplanen för fastigheten. Det innebär att säkerställa att planen följs och att den uppdateras när det behövs.
  - Om er förening har en underhållsplan ansvarar den tekniska fastighetsförvaltaren även för att hålla den aktuell och att se till att den följs.
  ● Förvaltarmöten: Regelbundna möten mellan fastighetsförvaltaren och styrelsen, eller den tekniskt ansvarige i styrelsen, där man diskuterar aktuella projekt och underhållsåtgärder. Det ger styrelsen en chans att få värdefull information om förvaltningsarbetet.
  - Förvaltarmöten är en möjlighet för förvaltaren att regelbundet träffa styrelsen och informera om pågående och planerade projekt. Det ger styrelsen en överblick över förvaltningsarbetet och dess framsteg. ● Årlig tillsyn: En årlig granskning där styrelsen och den ansvarige fastighetsförvaltaren går igenom fastighetens nuvarande skick i relation till den befintliga underhållsplanen. Denna tillsyn är grundläggande för att uppdatera och anpassa underhållsplanen inför kommande år.
  - Den årliga tillsynen, eller underhållssynen, är ett tillfälle för styrelsen och förvaltaren att granska fastighetens skick i förhållande till den befintliga underhållsplanen. Detta ligger till grund för uppdateringen av planen inför kommande år.Underhållsplan – uppföljning:

 • Vad skiljer fastighetsskötsel från teknisk förvaltning?

  Vad skiljer egentligen fastighetsskötsel från teknisk förvaltning? Skillnaden mellan de två ligger i hur de hanterar fastighetens framtid och välmående.
  Teknisk förvaltning, ledd av en teknisk förvaltare, innebär att man tar ett proaktivt ansvar för fastighetens långsiktiga underhåll och möjliga förbättringar. Genom detta ansvar hjälper teknisk förvaltning bostadsrättsföreningar att behålla kontrollen över fastigheten, vilket i sin tur innebär att oväntade problem eller kostnader minimeras.
  Å andra sidan är fastighetsskötsel mer inriktad på den dagliga driften och hanteringen av löpande uppgifter samt snabb reaktion på mindre fel och problem som kan uppstå.

Vill du ha en konsultation?