Öppet Mån -Tors 09:00 till 12:00

08-208 208

Öppet Mån -Tors 09:00 till 12:00

08-208 208

Öppet Mån -Tors 09:00 till 12:00

08-208 208

Om Fenix

Illustration

Ett företag, en kontakt!

Du som kund skall inte behöva leta efter olika entreprenörer. Vår affärsidé är att du endast skall behöva ringa ett samtal och få all den hjälp du behöver. När ert mål är att anlita en professionell förvaltning med bred kompetens och lång erfarenhet ska vi vara det självklara valet. Från idé till färdigt resultat, vi är med Er hela vägen.

För oss är alla kunder lika viktiga, vare sig du äger eller förvaltar fastigheter och lokaler eller vill ha hjälp med någonting i din villa, fritidshus eller i din bostadsrätt.

Våra arbeten utförs alltid med en tydlig återkoppling, intern uppföljning och kvalitetssäkring. Det är vårt mål att med varje jobb överträffa Era förväntningar.

Vår vision

Fenix Fastighet AB skall erbjuda marknadsledande servicetjänster inom fastighetssektorn till konkurrenskraftiga priser.
Fenix Fastighet AB skall vara Sveriges marknadsledande tjänsteföretag inom fastighetssektorn. Vi ska med framstående medarbetare erbjuda snabba och högkvalitativa servicetjänster inom drift och underhåll av bostads- och hyresfastigheter samt kommersiella fastigheter. Med ledande menar vi att vi vill bli kundens förstahandsalternativ vid val av serviceleverantör.
Fenix Fastighet AB strävar alltid efter långsiktiga samarbeten. Främst för att kunna erbjuda den bästa lösningen för era fastigheter på lång sikt. Alltid med stor hänsyn ur ett ekonomiskt perspektiv såväl som ur miljösynpunkt.

Illustration

Miljöpolicy

Illustration

Miljön är en av de viktigaste aspekterna i vårt samhälle. Vi på Fenix AB tar stort ansvar för vår verksamhet och hur den påverkar miljön och samhället. Vi har länge hjälpt våra kunder att tänka grönt, ett arbete vi ser har gett resultat genom uppföljningar. Att hjälpa er tänka grönt är en långsiktig målsättning från vår sida – för allas vår miljö och för er ekonomi.
Vi strävar efter en hållbar utveckling som ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar.


Hur vi jobbar klimatsmart:

- Utbildar våra medarbetare inom miljöområdet.
- Ständigt minimera våra transporter genom bl.a. planering av inköp.
- Minimera eller eliminera spridning av ämnen som är skadliga för hälsa och miljö.
- Effektivt energisparande skall vara vägledande vid val och användning av fastigheternas olika försörjningssystem.
- Källsortering och återvinning av avfall och restprodukter genomförs i största möjliga utsträckning.

- Myndighetssamverkan – företaget skall aktivt samarbeta med miljömyndigheter i syfte att uppnå ett gemensamt synsätt på tillämpning av myndighetsbestämmelser samt att följa dessa.
- Bidra till att våra kunder uppfyller sina miljöåtaganden samt föreslå miljöförbättrande åtgärder.
- Föreslå för våra kunder att de aktivt väljer servicelösningar med låg miljöpåverkan.
- Kontinuerligt följa upp att vi följer vår verksamhets lagstiftning.

Arbetsmiljö


En god arbetsmiljö gynnar inte bara våra anställda utan även dig som kund. Vi har en uttalad arbetsmiljöpolicy och arbetar kontinuerligt med att förebygga ohälsa och olycksfall samt ger våra anställda möjligheter att utvecklas både personligt och yrkesmässigt.

Fenix AB arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett företag med utvecklings- och karriärmöjligheter. Som serviceföretag avgörs vår framgång av vår möjlighet att utveckla ambitiösa medarbetare. Medarbetare som trivs, vill stanna hos oss och som faktiskt utvecklas.

Med nöjda och kompetenta medarbetare får vi även väl utförda arbeten som i sin tur leder till nöjda kunder.

Illustration

Har du några frågor till oss?

Kontakta oss och få en gratis konsultation